BHV úklid s.r.o.

Historie a současnost

Historie naší společnosti BHV úklid, s.r.o., která se zabývá profesionálním úklidem objektů v rámci Jihomoravského kraje sahá až do roku 1993. Filosofií firmy již od počátku maximální a individuální péče o zákazníka.

Proto jsme také na tuto činnost získali certifikát jakosti ISO 9001 od společnosti ITI TUV Austria Group.

Úklidové práce a služby zajišťujeme jednorázově i trvale. Při jejich poskytování používáme kvalitní výrobky technologické a technické úrovně, které jsou schváleny pro používání v České republice a mají bezpečnostní listy a návody k použití.

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni k používání úklidové chemie, dezinfekčních prostředků, technologických pomůcek, bezpečnost práce a interní předpisy. Jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami.

Výběru zaměstnanců je věnována patřičná pozornost. Rovněž i kontrole kvality odvedené práce. V tomto směru se zákazníkem plně spolupracujeme, s cílem zabezpečit plnění smluvních povinností a dosažení maximální spokojenosti zákazníka.

Společnost odpovídá za škody způsobené našimi zaměstnanci a má v tomto směru uzavřenu pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a.s.

49
smluvních zákazníků
40
stálých zaměstnanců
400
zrealizovaných zakázek